SAMARBEID

Våre venner

Alle våre samarbeidspartnere sørger for fremdrift og for at vi når det store målet om at flere mennesker vil oppdage at medmenneskelighet og åpenhet skaper en bedre verden –  at vi sammen én dag vil overbevise alle om at vi må hjelpe hverandre. Stille opp for hverandre, og stole på hverandre.

Våre venner: =Oslo, =Kaffe, GiBortDagen, Petter Uteligger Stiftelsen, Retretten, Dream Big Foundation, Johooo.org, Oslo Konserthus, Concept Communication, OhLala, Turbo Kommunikasjon, Sparebank1, Medvandrerne og Ordentlig Radio.

Martin Luther King sa i sin verdensberømte tale «I have a dream» (1963) blant annet dette: «I have a dream! that one day – on the red hills of Georgia – sons of former slaves and sons of former slave owners – will be able to sit down together at the table of brotherhood.»

Denne dagen er kommet mye nærmere siden ordene falt, men jammen er det fortsatt et langt stykke å gå. Men altså – midt i mye elendighet og vanskelige tider for veldig mange mennesker – er det viktig å ikke miste trua. Trua på at stadig flere mennesker vil oppdage at medmenneskelighet og åpenhet – en dag vil overbevise alle om at vi må hjelpe hverandre. Stille opp for hverandre, og stole på hverandre. Før eller siden når vi dette målet.

Vil du stå her? Ta kontakt med Morten eller JohnJohn

SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER
På listen over organisasjonene vi samarbeider med for å skape magiske møter mellom mennesker finner vi: Stiftelsen Retretten, Hjerterom, Johooo Foundation, Medvandrerne, Grindestua, Stiftelsen Petter uteligger (HN: snakk med Petter/Marius), Flaggis for Livet, Stiftelsen Kraft, Blå Kors. Listen blir stadig lengre etter hvert som vi jobber videre, og ryktet går!

Vil du stå på denne listen? Ta kontakt med Hanne