ONE DAY, TWO TICKETS

 

Vi jobber fast mot en stor feiring av alle flotte krefter; mennesker og organisasjoner som gjør en fantastisk jobb for at andre skal lykkes og ha det bedre. Søndag 21. oktober arrangerer vi en kick off i Oslo Konserthus med en rekke kjente artister på scenen, og i salen vil det være representanter fra de fleste frivillige organisasjonene i Norge, samt brukerne av deres tjenester, og representanter fra bedrifter som har tatt et aktivt sosialt ansvar.

For hver billett du, eller ditt firma kjøper, gir vi en billett til en som trenger å delta på feiringen og du hjelper oss samtidig nærmere målet om gjennomføring. De aller fleste stiller gratis denne dagen: Produksjon, artister, sikkerhet, utstyrsleverandør, crew, markedsføring, kommunikasjon, prosjektledelse etc. etc. Overskuddet fra feiringen vil gå til å sikre en digital portal for GiBortDagen, og det resterende av overskuddet vil bli fordelt til våre andre samarbeidsorganisasjoner.

Martin Luther King sa i sin verdensberømte tale «I have a dream» (1963) blant annet dette: «I have a dream! that one day – on the red hills of Georgia – sons of former slaves and sons of former slave owners – will be able to sit down together at the table of brotherhood.»

Denne dagen er kommet mye nærmere siden ordene falt, men jammen er det fortsatt et langt stykke å gå. Men altså – midt i mye elendighet og vanskelige tider for veldig mange mennesker – er det viktig å ikke miste trua. Trua på at stadig flere mennesker vil oppdage at medmenneskelighet og åpenhet – en dag vil overbevise alle om at vi må hjelpe hverandre. Stille opp for hverandre, og stole på hverandre. Før eller siden når vi dette målet.

One Day.

Mathin-Luther-kIng-jr510x378